Finanse

Kredyt czyli o co tu chodzi?

Każdy wie co to kredyt, wydaje się to być dosyć oczywiste, dopóki nasza wiedza nie zderzy się z rzeczywistością bankową. Niestety w tym przypadku nasza dezorientacja może zostać wykorzystana i bardzo często jest, z fatalnym skutkiem dla naszego portfela.

Tak więc, pobawmy się w detektywów i sprawdźmy o co w tych kredytach chodzi.

Zatem pierwsza  sprawa: kredyt może mieć stałe lub zmienne oprocentowanie.

Oprocentowanie stałe (stałe marże banku) jest niezmienne w całym okresie spłaty kredytu.

Oprocentowanie zmienne (stałe marże banku + zmienna stopa procentowa) najczęściej jest stosowane w przypadku kredytów długoterminowych, hipotecznych.

Może wydawać się to trochę zawiłe, dlatego wyjaśnijmy tak “na chłopski rozum”  z czego składa się kredyt.

Kapitał i oprocentowanie:
 • kwota udzielonego kredytu = kapitał.Jest to kwota którą, dostaniemy od banku “do ręki”. Do tej kwoty bank dorzuci jeszcze sporo dodatkowych kosztów i zażąda od nas comiesięcznych spłat.
 • stawka referencyjna = pierwsza składowa oprocentowania kredytu (zmienna). Jest to zmienna stopa procentowa służąca do wyznaczania oprocentowania kredytu, w skrócie to oprocentowanie zmienne kredytu. Może to być na przykład WIBOR ustalany przez NBP – Radę Polityki Pieniężnej. Często słyszy się o zmianie stóp procentowych przez NBP, która ma wpłynąć na wysokość rat kredytów hipotecznych, to jest właśnie to oprocentowanie. Banki w różnym czasie aktualizują to oprocentowanie – co 1 miesiąc, 3 miesiące, pół roku i przez to w różnym czasie mamy zmienianą ratę kredytu i otrzymujemy nowy harmonogram spłaty z aktualnym oprocentowaniem zmiennym (przykładowo WIBOR 3M oznacza aktualizację co 3 miesiące, WIBOR 6M co 6 miesięcy). W umowie powinna być informacja według jakiej stawki referencyjnej jest oprocentowany kredyt (WIBOR, LIBOR, EURIBOR, itd.)
 • stała marża banku = druga składowa oprocentowania kredytu (stała). To wartość, jaką bank zarabia udzielając nam kredytu, nie zmienia się w czasie jego spłacania.
 • podwyższenie marży, dodatkowa marża = dodatkowe składowe oprocentowania kredytu. To dodatkowa marża dodawana do marży stałej. Banki stosują ją na przykład do czasu dostarczenia dokumentu potwierdzającego wpis do hipoteki w przypadku kredytu hipotecznego, przy niskim wkładzie własnym lub przy braku ubezpieczenia kredytu.
 • oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym – to suma zmiennej stopy procentowej i wszystkich marż. Nie bierze pod uwagę dodatkowych kosztów takich jak prowizje, opłaty.
 • rzeczywista roczna stopa procentowa (RRSO) to oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym, uwzględniające dodatkowe koszty kredytu (prowizje, opłaty) wyliczone zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715). Ma ułatwić klientowi porównanie ofert banków.
 • roczna stopa procentowa dla zadłużenia przeterminowanego – w sytuacji, gdy spóźniamy się z ratami kredytu, powstaje dług od którego bank naliczy wyższe odsetki (odsetki od niepłaconego w terminie zobowiązania). Maksymalne odsetki wynoszą czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w rozumieniu art. 359 § 2 (1) kodeksu cywilnego (ok. 22% w stosunku rocznym). Bank może w umowie ustalić inny sposób naliczania odsetek np. jako pięciokrotność stopy referencyjnej (stawki referencyjnej) Narodowego Banku Polskiego (ok. 20 % w stosunku rocznym), wartość ta nie może jednak przekroczyć odsetek maksymalnych.

 

Opłaty i prowizje:
 • opłata przygotowawcza – czyli opłata za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu oraz przygotowanie i zawarcie umowy (np. jednorazowo 50 zł).
 • prowizja za udzielenie kredytu – to opłata jednorazowa pobierana przez bank w momencie udzielenia kredytu. Do niedawna maksymalna prowizja wynosiła 5 % kwoty udzielonego kredytu, jednak nowa Ustawa o kredycie konsumenckim, obowiązującą od 18 grudnia 2011 roku znosi ograniczenia, co do maksymalnego pułapu opłat i prowizji. Tak więc teraz banki mogą naliczać nawet kilku dziesięcioprocentowe prowizje i opłaty !

Oprocentowanie kredytu, opłaty i prowizje to całkowity koszt kredytu (nie ma tu wliczonego kapitału), do tego niekiedy dochodzą jeszcze inne koszty, dotyczy to chociażby kredytu hipotecznego.

Pozostałe koszty:
 • koszt ustanowienia hipoteki na podstawie oświadczenia banku
 • koszt sporządzenia przez rzeczoznawcę wyceny nieruchomości
 • składka z tytułu ubezpieczenia nieruchomości
 • koszt ubezpieczenia w zakresie kredytowanego wkładu własnego
 • podatek od czynności cywilno – prawnych
 • ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy

  

  Bardzo ważne jest czytanie umów. Banki nie zawsze informują klientów o wszystkich kosztach i po podpisaniu umowy może czekać nas niemiła niespodzianka. Warto przed podpisaniem wziąć umowę do domu i dokładnie przeczytać, zwrócić uwagę na oprocentowanie, prowizje, dodatkowe koszty, czas trwania ubezpieczeń oraz możliwość podwyższenia marży w trakcie spłaty kredytu (“umowa kredytu powinna określać wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany, w razie stosowania zmiennej stopy oprocentowania należy określić w umowie warunki jej zmiany – Art. 69 ust.2 pkt 5 i art. 6 ustawy Prawo Bankowe”). Nie każdy o tym wie, ale przed podpisaniem umowy można negocjować wysokość prowizji.

banki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E.R.

Informacje w niniejszym artykule zostały zebrane wg dostępnych źródeł i własnego doświadczenia, jednak nie są poradą specjalisty.

 

15

Jeżeli spodobał Ci się wpis, podziel się